Op basis van onze werving en selectie bieden wij u uitzendkracht aan. Wij zorgen in overleg met u voor de functie en inschaling volgens de juiste CAO van de inlener. Wij zorgen voor de benodigde formulieren en uitzendovereenkomst voor de bij u te werk gestelde werknemer. Met uw bedrijf maken wij een algemene inleenovereenkomst met daarin de tarieven die wij hanteren voor onze diensten en verdere afspraken. Voor iedere uitgezonden werknemer naar uw bedrijf sturen wij u een opdrachtbevestiging met de voor deze werknemer van toepassing zijnde voorwaarden. Nadat de arbeidsovereenkomst en inleenovereenkomst zijn getekend kan de medewerker gaan werken en verloond worden. Wij nemen dan de zorg voor de vereiste administratieve handelingen, zoals het afdragen van wettelijke premies, het betalen van de salaris, dossiervorming en dergelijke, van u over.

Een praktijkvoorbeeld: Stel de Uitzendkracht heeft een wekelijkse verloning afgesproken dan ontvangen wij wekelijks arbeidstijden in de vorm van begin en eindtijd en van toepassing zijnde pauzes. De werknemer zal dan in overleg met de werkgever wekelijks zijn daadwerkelijk gewerkte uren doorgeven aan ons. Op basis daarvan verloont Control Payroll de medewerker, betaalt deze uit en stuurt een salarisstrook toe. U ontvangt periodiek één factuur en betaalt een vast tarief tegen het aantal gewerkte uren.

Administratieve handelingen

Verder neemt Control Payroll ook alle administratieve handelingen over zoals:

 • het verzorgen van arbeidsovereenkomsten;
 • loondoorbetaling en verzekeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • salarisstroken en jaaropgaven;
 • ontslagprocedures;
 • salarisadministratie;
 • bijhouden van de geldigheid van paspoort of identiteitskaart;
 • en de verwerking van CAO- en wetswijzigingen.

Uw relatie met de medewerker

Het mooie aan onze werkwijze is dat u het toezicht op de werkplek in handen heeft. U geeft zelf aan:

 • De behoefte aan personeel kunt u aangeven en overleggen met ons;
 • Dagelijkse begeleiding en toezicht van de uitzendkrachten op uw projecten;
 • de personeelsplanning;
 • het inwerken en opleiden laten wij graag aan u over.

Uit ervaring hebben wij gezien dat deze werkwijze een positief effect heeft op de arbeidsproductiviteit van de Uitzendkracht. Daarnaast zullen op deze manier de medewerkers zich sterk verbonden voelen met u en uw bedrijf. Dat is natuurlijk wel zo fijn voor uw relatie met onze uitzendkrachten.