Nadat u een werknemer heeft geselecteerd meldt u deze aan bij Control Payroll. Onze Uitzenden werkwijze is dan om aan de hand van een checklist de gegevens van de toekomstige Uitzendkracht van u te vragen. U stuurt ons de gegevens op van onder andere een kopie van de identiteitskaart, zorgpas/polisblad, bankpas, formulier werknemer, loonheffingsverklaring, arbeidsverleden formulier en verzuimverklaring. Dan maken wij de arbeidsovereenkomst en inleenovereenkomst en sturen wij u dit op. Nadat de arbeidsovereenkomst en inleenovereenkomst zijn ondertekend komt de medewerker bij ons op de Uitzenden. Wij nemen dan de vereiste administratieve handelingen, zoals het afdragen van wettelijke premies, het betalen van de salaris, dossiervorming en dergelijke, van u over.

Een praktijkvoorbeeld: Stel u heeft met de Uitzendkracht een wekelijkse verloning afgesproken. De werknemer zal dan in overleg met de werkgever wekelijks zijn daadwerkelijk gewerkte uren doorgeven aan ons. Op basis daarvan verloont Control Payroll de medewerker, betaalt deze uit en stuurt een salarisstrook toe. U ontvangt periodiek één factuur en betaalt een vast tarief tegen het aantal gewerkte uren.

Administratieve handelingen

Verder neemt Control Payroll ook alle administratieve handelingen over zoals:

 • het verzorgen van arbeidsovereenkomsten;
 • loondoorbetaling en verzekeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • salarisstroken en jaaropgaven;
 • ontslagprocedures;
 • salarisadministratie;
 • bijhouden van de geldigheid van paspoort of identiteitskaart;
 • en de verwerking van CAO- en wetswijzigingen.

Uw relatie met de medewerker

Het mooie aan onze werkwijze met Uitzenden is dat u zelf nog wel de regie in handen heeft. U zorgt zelf voor:

 • de werving & selectie;
 • inroostering en dagelijkse begeleiding van uw medewerkers op de werkvloer;
 • de personeelsplanning;
 • de functioneringsgesprekken;
 • het inwerken en opleiden laten wij graag aan u over.

Uit ervaring hebben wij gezien dat deze Uitzenden werkwijze een positieve effect heeft op de arbeidsproductiviteit van de Uitzendkracht. Daarnaast zullen op deze manier de medewerkers zich sterk verbonden voelen met u en uw bedrijf. Dat is natuurlijk wel zo fijn voor uw relatie met de werknemers.

Close Menu