Kennismigrant

Wat is een kennismigrant?

Een kennismigrant is iemand van buiten de EU die in Nederland komt werken vanwege zijn of haar specialistische kennis. Nederland heeft hiervoor een speciale kennismigrantenregeling. Deze regeling maakt het makkelijker voor bedrijven om hoogopgeleide mensen van buiten de EU aan te kunnen nemen. Voor het aannemen van kennismigranten gelden specifieke eisen, voorwaarden en salarissen.

Een bedrijf dat kennismigranten in dienst wil nemen, dient zich eerst te registreren als erkend referent bij de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst. Dit proces neemt gauw enkele maanden in beslag maar zelfs dan is het niet zeker dat je de vereiste status verkrijgt. Is dit wel het geval, dan krijg je meer verantwoordelijkheden en kunnen er audits worden uitgevoerd.

De kennismigrantenregeling

Omdat kennismigranten veel waarde kunnen toevoegen aan de Nederlandse economie, is de kennismigrantenregeling in het leven geroepen. Deze regeling zorgt ervoor dat bedrijven eenvoudiger en sneller hoogopgeleide kenniswerkers naar Nederland kunnen halen en maakt het voor werkgevers mogelijk om onder bepaalde voorwaarden kennismigranten in te zetten. Voor het aannemen van kennismigranten gelden wel specifieke eisen, voorwaarden en salarissen.

Belangrijkste doel van de kennismigrantenregeling is het vergroten van de aantrekkingskracht van Nederland op studenten en hoogopgeleide kennismigranten. In Nederland zijn steeds minder hoogopgeleide mensen beschikbaar voor specialistische functies. Hierdoor groeit de populariteit van kennismigranten enorm. Zij kunnen met hun kennis een boost geven aan de Nederlandse welvaart, economie en het hoger onderwijs.

Wanneer je kennismigrant via ons inzet, dan hoef je je als werkgever niet in de regeling te verdiepen. Control Payroll heeft de afgelopen jaren legio bedrijven geholpen bij het optimaal benutten en correct inzetten van de kennismigrantenregeling.

Kennismigranten in dienst nemen

De kennismigrant komt in dienst bij Control Payroll en wordt uitgeleend aan u als inlener. Wil je één of meerdere kennismigranten inzetten? Hieraan zijn een aantal voorwaarden gesteld. Zo is het noodzakelijk om als werkgever door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) benoemd te worden als erkend referent. Een erkend referent is bevoegd om de aanvraag van de verblijfsvergunning voor de kennismigrant en alle daarbij horende administratieve en juridische verplichtingen te voldoen. Doordat Control Payroll al erkend referent is en u het juridisch werkgeverschap uitbesteedt, heeft u geen omkijken naar de ingewikkelde wet- en regelgeving of administratieve plichten. 

Direct contact met Control Payroll? U kunt ons bereiken per telefoon, per e-mail of contactformulier. We helpen u graag!

Erkend referent

Alleen werkgevers die erkend referent zijn bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), kunnen een kennismigrant in dienst nemen. Control Payroll is al jaren erkend IND-referent en helpt ondernemers kennismigranten in dienst te nemen. De procedure om erkend referent te worden, is complex en kost veel tijd, energie en geld.

Als erkend referent kunnen wij een versnelde aanvraagprocedure gebruiken voor een verblijfsvergunning voor kennismigranten. Zo streeft de IND ernaar om binnen twee weken op uw verblijfsaanvragen te beslissen. Ook hoeven minder bewijsstukken naar de IND te worden toegestuurd én is er een vast aanspreekpunt bij de IND. De afhandeling van de verblijfsaanvragen is gebaseerd op het vertrouwen in u als erkend referent. Dit uit zich in de controle achteraf.

Jaarlijks kiezen tientallen werkgevers ervoor om kennismigranten via ons aan te stellen. Omdat wij erkend referent zijn, hebben deze werkgevers geen omkijken naar het IND-referentschap en alle bijbehorende plichten en administratieve taken. Als werkgever hoef je je dan alleen te richten op de samenwerking met de kennismigrant.

Salariscriterium

Als je een kennismigrant in dienst neemt, ben je hem het minimum kennismigrant salaris verschuldigd. Voor 2024 is het minimum kennismigrant vastgesteld op:

  • Kennismigranten jonger dan 30 jaar: € 3.909 bruto per maand (excl. 8% vakantiegeld).
  • Kennismigranten van 30 jaar en ouder: € 5.331 bruto per maand (excl. 8% vakantiegeld).
  • Kennismigranten in hun zoekjaar: € 2.801 bruto per maand (excl. 8% vakantiegeld). Dit zijn kennismigranten die binnen 1 jaar na het afronden van een geaccrediteerde opleiding aan een Nederlandse hoger onderwijsinstelling in ons land aan het werk gaan.

Bovenstaande bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Werkgevers die een kennismigrant een contract voor bepaalde tijd aanbieden, betalen het maandsalaris maal deze bepaalde tijd.

Een kennismigrant die 29 jaar is en een contract voor langere tijd tekent, krijgt ook na zijn 30e het salaris uitbetaald waarmee hij op zijn 29e is gestart.

Gezinsleden van een kennismigrant

De gezinsleden van een kennismigrant mogen ook een verblijfsdocument aanvragen. Zij ontvangen een verblijfsdocument zonder restricties, maar hun verblijfsdocument is verbonden met het verblijfsdocument van de kennismigrant. Zolang de werknemer over een geldig verblijfsdocument beschikt, blijven de verblijfsdocumenten van de gezinsleden geldig. De gezinsleden mogen ook in Nederland werken.

Voor Turken en hun gezinsleden die in Nederland komen wonen of werken gelden andere, veelal gunstigere regels dan voor reguliere migranten van buiten de EU. Dit is dankzij het Associatieverdrag tussen de EU en Turkije.

Deze Associatieovereenkomst is van toepassing op Turken en hun (Turkse of niet-Turkse) gezinsleden.

De vergunning

De verblijfsvergunning als kennismigrant is geldig voor de duur van het contract, met een maximum geldigheidsduur van 5 jaar. De vergunning kan onbeperkt worden verlengd.

Verloopt uw verblijfsvergunning binnen 3 maanden? Dan kunnen wij uw verlenging aanvragen.

Legestarieven

De legestarieven voor een kennismigrantenaanvraag worden elk jaar op 1 januari opnieuw vastgesteld. De tarieven zijn hier te vinden op de IND-website.