Hoe kunnen we u helpen?

Kennismigrant

WAT IS EEN KENNISMIGRANT?

Een kennismigrant is iemand van buiten de EU die in Nederland komt werken vanwege zijn of haar specialistische kennis. Nederland heeft hiervoor een speciale kennismigrantenregeling. Deze regeling maakt het makkelijker voor bedrijven om hoogopgeleide mensen van buiten de EU aan te kunnen nemen. Voor het aannemen van kennismigranten gelden specifieke eisen, voorwaarden en salarissen.

Om in Nederland te mogen werken heeft de kennismigrant een verblijfsvergunning nodig. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de kennismigrant voldoen aan de algemene voorwaarden ( https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/buitenlandse-werknemers/vraag-en-antwoord/wanneer-mag-een-kennismigrant-in-nederland-werken ) die gelden voor alle migranten plus een aantal extra voorwaarden.

 

Het is ook belangrijk dat de werkgever een erkende referent is bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). U heeft een arbeidsovereenkomst met een werkgever of onderzoekinstelling in Nederland. Deze werkgever is een door de IND erkende referent. Een erkende werkgever is opgenomen in het openbaar register erkende referenten.

 

Daarnaast is er een voorwaarde dat de kennismigrant een marktconform salaris ontvangt. Dit zijn de salariscriteria van 2021

  • Kennismigrant 30 jaar of ouder:

€ 4.752,- bruto per maand (exclusief 8,33% vakantietoeslag)

  • Kennismigrant jonger dan 30 jaar:

€ 3.484,- bruto per maand (exclusief 8,33% vakantietoeslag)

  • Kennismigrant aansluitend op zoekjaar hoogopgeleiden, of direct binnen 3 jaar na afstuderen in Nederland of na een functie als wetenschappelijk onderzoeker:

€ 2.497,- bruto per maand (exclusief 8,33% vakantietoeslag)

 

KENNISMIGRANT IN DIENST NEMEN

 

Wilt u als bedrijf zijnde een buitenlandse werknemer (buiten de EU) in dienst nemen als kennismigrant?

In Nederland gelden er speciale regels voor de tewerkstellingsvergunning. Dit is meestal een ingewikkeld en tijdrovend proces voor een detacheringsconstructie. De kennismigrant komt dan in dienst bij Control Payroll en wordt uitgeleend aan uw bedrijf.

 

Control Payroll is gespecialiseerd het detacheren van kennismigranten. Control Payroll is erkend referent bij de IND en neemt alle administratieve en juridische zaken voor u uit handen. De kennismigrant komt in dienst bij Control Payroll en wordt uitgeleend aan u als inlener.

 

VOORDELEN VAN DE KENNISMIGRANTENREGELING

 

Als erkend referent krijgt u vele voordelen. Zo streeft de IND ernaar om binnen twee weken op uw verblijfsaanvragen te beslissen. Ook hoeft u weinig bewijsstukken mee te sturen bij uw aanvragen. De afhandeling van de verblijfsaanvragen is gebaseerd op het vertrouwen in u als erkend referent. Dit uit zich in de controle achteraf.

Als de kennismigrant is vrijgesteld van het MVV-vereiste dan kan de werkgever de verblijfsaanvraag indienen terwijl de kennismigrant in Nederland verblijft. De kennismigrant mag de beslissing ook in Nederland afwachten. Zodra de verblijfsaanvraag wordt ingewilligd, kan de kennismigrant direct aan de slag.

Een werkgever hoeft voor een kennismigrant niet nog eens een tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Dat is een groot voordeel, omdat het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning veel tijd kost en gepaard gaat met veel administratieve rompslomp.

De Nederlandse kennismigrantenregeling is soepeler dan de blauwe kaart van de EU (de Europese regeling voor kennismigranten). Doordat de eisen voor de blauwe kaart van de EU strenger zijn, is Nederland voor kennismigranten toegankelijker dan voor andere Europese landen.

 

30%-REGELING

 

Buitenlandse werknemers maken vaak extra kosten, bijvoorbeeld huisvestings- of reiskosten. Om werknemers hierin tegemoet te komen, mogen werkgevers in veel gevallen 30% van het loon uitbetalen als belastingvrije vergoeding. Dit heet de 30%-regeling en Kennismigranten komen hiervoor bijna altijd in aanmerking.

Als erkend IND referent plaaten plaatsen wij uw kennismigrant op onze loonlijst. Voor de IND zijn wij dan de werkgever. U betaalt ons, wij betalen uw werknemer.

Wij assisteren uw werknemer op het gebied van registratie van Burgerservicenummer en bankrekening tot de legalisatie van aktes

 

 

Aankomst;
De reis van uw werknemer naar Nederland wordt geregeld. Wij halen uw werknemer van het vliegveld en brengen hem naar zijn hotel of woning.

Immigratie;
Wij bieden advies over de voorwaarden van de kennismigratie en verzorgen de aanvraag.

Registratie;
Wij assisteren uw werknemer op het gebied van registratie voor burgerservicenummer en bankrekening tot de legalisatie van aktes.

Payrolling;
Als erkend IND referent plaaten wij uw kennismigrant op onze loonlijst. Voor de IND zijn wij dan de werkgever. U betaalt ons, wij betalen uw werknemer.

Accommodatie;
Wij zullen een geschikte verblijfplaats vinden voor uw werknemer.

Integratie;
Wij helpen uw werknemer.

30% Regeling;
Werkgevers mogen in veel gevallen 30 procent van het loon uitbetalen als belastingvrije vergoeding.

Familie;
Wij verzorgen de benodigde papieren om de familie van de kennismigrant te laten overkomen.

Vertrek;
Vertrekt uw medewerker? Dan zorgen wij ervoor dat uw medewerker bij verschillende instanties worden afgemeld.

Werving en Selectie Uitzenden en Backoffice Kennismigrant ZZP Bemiddeling
Laten We Je Bellen
Laten We Je Bellen
Twijfelt u over de service die u krijgt of raadpleegt? Vul het formulier volledig in, zodat onze deskundige adviseurs u gratis kunnen ondersteunen bij dit onderwerp.
Prijscalculator