Keurmerken Payroll

Wij staan garant voor transparantie en helderheid.

Hieronder vindt u dan ook onze certificaten en keurmerken:

  1. SNA: NEN 4400-1 certificaat. Dit is een norm die ontwikkeld is voor onder andere bedrijven die zich op de Nederlandse markt begeven en arbeid beschikbaar stellen en/of werk aannemen. Het keurmerk is er om risico’s van arbeid zoveel mogelijk te verminderen voor de inleners van arbeid en opdrachtgevers. Wij worden periodiek gecontroleerd of wij voldoen aan de gestelde eisen.

  2. KIWA: Artikel 14 wegvervoer goederen. Deze keurmerk toont dat Control Payroll voldoet aan de gestelde veiligheidseisen voor goederenvervoer. KIWA verzorgt certificaten en keurmerken. De keurmerken van KIWA staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid.

  3. NBBU certificaat: Control Payroll is lid van NBBU sinds 2014. NBBU is de belangenbehartiger voor ons als Payroll onderneming op de flexibele arbeidsmarkt.

  4. Belastingdienst: Betaling van goed gedrag. Hiermee tonen wij aan dat wij tijdig en op een correcte manier de loonheffing en omzetbelasting hebben betaald.

   5. IND: Erkend referent. Wij kunnen hiermee gebruik maken van een versnelde aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning van kennismigranten.

Wilt u kopieën van onze keurmerken en certificaten ontvangen?

U kunt altijd onze keurmerken Payroll opvragen. Wij staan hier open voor. Wij kunnen u via de e-mail of via de post een kopie opsturen van onze documenten. U kunt bellen met 010 71 71 571 of naar ons e-mailen: info@controlpayroll.nl.